بستر تبلیغاتی بیافزایید

لطفا بر اساس بستر پذیرش آگهی های تبلیغاتی انتخاب گروه نمایید

Choose a Package

کاربر نقره ایی

14,000,000 تومان

  • امکان درج 7 بستر  رزرو تبلیغات60 روز قابلیت دسترسی جهت رزرو توسط افراد و شرکت ها دارای نشان تایید آبی جهت اعتماد سازی بیشتر برای بازدید کننده پیش از رزرو تسویه حساب هفتگی بر اساس پروژه ها پشتیبانی 9 صبح الی  4 عصر  شنبه الی چهارشنبه

کاربر برنز

11,000,000 تومان

  • امکان درج  5 بستر  رزرو تبلیغات 40 روز قابلیت دسترسی جهت رزرو توسط افراد و شرکت ها دارای نشان تایید آبی جهت اعتماد سازی بیشتر برای بازدید کننده پیش از رزرو تسویه حساب هفتگی بر اساس پروژه ها پشتیبانی 9 صبح الی  6 عصر  در 7 روز شبانه روز

کاربر طلایی

17,000,000 تومان

امکان درج 10 بستر  رزرو تبلیغات 90 روز قابلیت دسترسی جهت رزرو توسط افراد و شرکت ها دارای نشان تایید آبی جهت اعتماد سازی بیشتر برای بازدید کننده پیش از رزرو تسویه حساب هفتگی بر اساس پروژه ها پشتیبانی 9 صبح الی  6 عصر  در 7 روز شبانه روز